Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới

Ngày 29/11/2021, UBND huyện Đình Lập phối hợp với Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương phổ biến nội dung những vấn đề cơ bản về quan điểm, chủ trương, chính sách về quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền viên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc… Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin về ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đối với nền kinh tế, văn hóa, quốc phòng – an ninh và trao đổi thảo luận, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, an ninh biên giới. Thông qua hội nghị, góp phần từng bước nâng cao nhận thức cho đại biểu các địa phương, từ đó chủ động tích cực chuẩn bị mọi mặt về vật chất và tinh thần nhằm giữ vững hòa bình, ổn định tình hình quốc phòng – an ninh; ngăn chặn mọi âm mưu, hành động bạo loạn gây chia rẽ của các thế lực thù địch; sẵn sàng đập tan các âm mưu bạo loạn lật đổ trong mọi tình huống, bảo vệ địa bàn chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc./.

 

Bích Huệ