Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021-Sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 giai đoạn 2016-2021

Ngày 28/4/2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Đình lập tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021-Sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015, giai đoạn 2016-2021.