Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Ngày 15/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đình Lập tổ chức hội nghị lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đọc báo cáo về công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 6 tháng đầu năm, chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai các chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biễn phức tạp, Mặt trận Tổ quốc huyện đã vận động nhân dân các dân tộc trong huyện chung sức, đồng lòng, đoàn kết chống dịch, thông qua MTTQ các cấp nhân dân trong huyện đã ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật được trên 150 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện còn chú trọng nâng cao chất lượng Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, như tiếp nhận tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ tỉnh và Trung ương là 17 nhà với số tiền 680 triệu, phối hợp với ngành chức năng và các tổ chức  thành viên  tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với nước, người già cô đơn, các đối tượng hộ nghèo được trên 3600 suất quà, tổng giá trị trên 1 tỷ 700 triệu đồng…; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân được nêu cao thực hiện các nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Với những kết quả đó, đã góp phần cho khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được mọi tầng lớp nhân dân trong huyện đồng thuận tham gia, hưởng ứng. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương./.

Đ/c Hoàng Xuân Thuận, Bí thư huyện ủy Đình Lập phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Chung, phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn và Đ/c Hoàng Xuân Thuận, Bí thư huyện ủy Đình Lập đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong các mặt công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và các Đ/c cũng chỉ ra những hạn chễ, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, tình hình nhân dân để giải quyết kịp thời các vưỡng mắc; tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước và tổ chức thành viên triển khai chương trình giám sát; phát huy vai trò MTTQ trong thúc đẩy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền định hướng dư luận, quan tâm tổ chức tốt các ngày lễ, ngày kỷ niện của đất nước, của địa phương; tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội và HĐND các cấp; triển khai hiệu quả các nội dung, các cuộc vận động, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu……

 

T/h: Nông Tùng

Trung tâm VH,TT&TT huyện Đình Lập