Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 1/7/2022, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn có đ/c Đại tá Trương Công Minh, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; về phía huyện có Đ/c Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, các đ/c lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy, UBND huyện; Trưởng quân sự các xã, thị trấn.

Hội nghị Sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm công tác quốc phòng, quân sự địa phương thường xuyên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và của Bộ CHQS tỉnh, nhất là việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp tốt với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Trong công tác huấn luyện, đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy định của cấp trên về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2022, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch; thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ " Vững mạnh, rộng khắp"; tổ chức thành công Hội thao Trung đội dân quân cơ động đạt kết quả cao, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đơn vị, lực lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, hệ thống văn kiện tác chiến, nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng và diễn tập ở các cấp được tập trung xây dựng. Công tác Đền ơn đáp nghĩa, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội được triển khai thực hiện theo quy định. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua, kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ quân sự xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức đảm bảo đủ số lượng theo quy định….

 Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.