Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 5/8/2022, UBND huyện Đình Lập phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho trên 100 đại biểu là Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng Huyện ủy, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Báo cáo viên Công an tỉnh trực tiếp truyền đạt hai chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước như: Thực trạng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong giai đoạn hiện nay và âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động thu thập, chiếm đoạt bí mật Nhà nước của các cơ quan đặc biệt nước ngoài trong tình hình mới; Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; Tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021, kế hoạch số 45/KH - UBND ngay 14/02/2022 và công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022. Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện. Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong hành động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót và vi phạm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan liên quan; Kết hợp công tác bảo vệ bí mật nhà nước với công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và quản lý cán bộ trên địa bàn huyện./.

 

T/h: Nông Tùng