Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2023

Ngày 17/8/2023, UBND huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng quản lý hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý đất đai năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lạng Sơn, thanh tra Sở TN và MT; các đ/c Đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Công chức Địa chính -Nông nghiệp -Xây dựng và Môi trường.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị các đại biểu đã được Giảng viên Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh truyền đạt các chuyên đề về: Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý đất đai; Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thông qua hội nghị, giúp cho các đ/c lãnh đạo, công chức, viên chức các Phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị nhận thức đúng đắn, thấu đáo các văn bản pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và quản lý đất đai, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

T/h: Nông Tùng