Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo cáo viên và công tác dư luận xã hội năm 2021

Trong hai ngày 20 và 21/7/2021, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến 3 cấp tỉnh, huyện và xã về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và công tác dư luận xã hội năm 2021. Tại huyện Đình Lập có 13 điểm cầu trung tâm huyện và 12 xã, thị trấn tham dự là đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, đội ngũ giảng viên kiêm chức, lãnh đạo chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn; đội ngũ báo cáo viên cấp xã, thị trấn; cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện.

Tại điểm cầu Trung tâm huyện Đình Lập

Tại hội nghị tập huấn trực tuyến Báo cáo viên của Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban tuyên giáo Trung ương giới thiệu các chuyên đề về Kỹ năng xây dựng đề cương báo cáo nghị quyết của Đảng; Phương pháp, kỹ năng báo cáo nghị quyết của Đảng; Kỹ năng xây dựng đề cương báo cáo chuyên đề về một số vấn đề, sự kiện, tình hình thời sự, tình hình kinh tế, xã hội; Kỹ năng tuyên truyền miệng; Công tác dư luận xã hội; Tổng hợp phân tích và viết báo cáo phản ánh dư luận xã hội; Định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay; Xử lý tình huống trong công tác tư tưởng như phản bác thông tin sai trái trên Internet, mạng xã hội, xử lý khủng hoảng truyền thông, xử lý điểm nóng chính trị xã hội.

Hội nghị tập huấn trực tuyến tại điểm cầu xã Lâm Ca

Qua Hội nghị tập huấn giúp cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, đội ngũ giảng viên kiêm chức, lãnh đạo chuyên viên Ban tuyên giáo huyện ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn; đội ngũ báo cáo viên cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập nói riêng và địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói chung nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ nắm bắt dư luận xã hội. Từ đó phát huy hiệu quả việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời định hướng dư luận, tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…/.

 

Quách Hương