Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử số 06 xã Lâm Ca

Ngày 11/5/2021, Tổ đại biểu số 06 HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với các cử tri trên địa bàn xã Lâm Ca. Theo đó, tại đơn vị bầu cử số 6, huyện có 5 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Ông Lương Văn Thái, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; ông Hoàng Văn Vương, Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; ông Nguyễn Trung Thành, Phó ban kinh tế xã hội HĐND huyện; bà Vi Thị Hường, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; bà Nông Thị Thu Thảo, Công chức, văn phòng HĐND và UBND huyện.