Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn 2020, triển khai chương trình hoạt động năm 2021

Ngày 11/01/2021, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn 2020, triển khai chương trình hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2021.