Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

Ngày 10/01/2022, Liên đoàn lao động huyện Đình Lập đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Lộc - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, cùng đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc, cơ quan liên quan của huyện.

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021

Trong năm 2021, hoạt động công đoàn luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Các công đoàn cơ sở trực thuộc đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan đơn vị, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn để triển khai thực hiện đạt kết quả. Trong năm qua, các công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm và tặng gần 2.000 suất quà cho cán bộ, đoàn viên, người lao động với tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Đã có hơn 8.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào do cấp trên phát động và đã có 15 tập thể và 47 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn. Cùng với đó, các cấp công đoàn trên địa bàn đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được 544 cuộc với 100% lượt đoàn viên tham gia. Đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ do chính quyền, ngành, công đoàn phát động được trên 800 triệu đồng. Đối với công tác nữ công, đã tuyên truyền được 75 cuộc cho trên 900 nữ công nhân viên chức lao động về giới, bình đẳng giới. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cũng luôn được quan tâm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả đã góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, Liên đoàn lao động huyện Đình Lập sẽ tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Tích cực phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ công đoàn và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chấp hành điều lệ công đoàn.