Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021

Ngày 10/01/2022, Hội Nông dân huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị về phía tỉnh có Đ/c Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn; về phía huyện có Đ/c Đặng Văn Lộc, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy.

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021

Trong năm 2021, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân được duy trì nề nếp và hiệu quả. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện luôn bám sát văn bản chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Thường trực Hội Nông dân tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân; chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Hội tực hiện tốt công tác tuyên truyền đặc biệt là phối hợp tuyên truyền về các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid - 19, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững. Kết quả, trong năm các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền được 226 cuộc cho gần 9000 lượt người tham gia; Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được chú trọng gắn với nâng cao chất lượng hội viên, trong năm đã phát triển được 52 hội viên mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Hội quan tâm, hội đã phối hợp với các ban ngành tổ chức được 16 Hội nghị tập huấn, 03 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; công tác vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, trong năm đã có 323 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, phối hợp giúp đỡ được 51 hộ hội nông dân thoát nghèo. Cùng với đó, công tác xây dựng NTM được Hội vận động nông dân tích cực tham gia, với tổng số công lao động trên 15.000 công và đóng góp trên 600 triệu đồng, phối hợp vận động được 20 hộ hiến trên 5000m2 đất, xây dựng được 18 lò đốt rác, 15 nhà tiêu hợp vệ sinh, tham gia đổ đường bê tông, làm sân nhà văn hóa, sân thể thao được gần 5000m2. Ngoài ra, Hội thực hiện tốt công tác phối hợp với 02 Ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn phát triển kinh tế; phối hợp thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện; công tác kiểm tra giám sát của Hội được triển khai thực hiện hiệu quả, các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.