Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến hai cấp công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía điểm cầu huyện Đình Lập có đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.