Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố và các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh sơ kết công tác xây dựng Nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Đình Lập, có đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Đình Lập

Theo báo cáo, đến hết tháng 8/2021 bình quân 01 xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt 13,15 tiêu chí NTM, tăng 0,18 tiêu chí/xã so với năm 2020; toàn tỉnh có 65 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 35,91%; 02 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 60 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 54 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận được 47 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 73 thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã biên giới. Năm 2021, toàn tỉnh có 10 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM và 05 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã đã triển khai tích cực các hoạt động phấn đấu về đích theo kế hoạch. Các công trình được triển khai xây dựng lồng ghép, việc lập đề án xây dựng xã nông thôn mới được tập trung thực hiện, công tác tổ chức tuyên truyền, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Tính đến thời điểm này, 5 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã đạt trung bình 10,8/14 tiêu chí/xã.

Đối với huyện Đình Lập, tính đến hết tháng 7/2021 bình quân mỗi xã đạt 16,6 tiêu chí NTM, tăng 0,7 tiêu chí so với cuối năm 2020. Toàn huyện có 06/10 xã đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 02 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 01 xã đạt từ 5-10 tiêu chí. Năm 2021 huyện phấn đấu đưa xã Thái Bình về đích NTM, xã Đình Lập về đích NTM nâng cao và phấn đấu xây dựng đạt chuẩn 02 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, các xã đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích theo kế hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM từ đầu năm đến nay, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá Chương trình MTQG xây dựng NTM trong 8 tháng đầu năm 2021 đã được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại một số địa phương đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình lao động sản xuất và thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh; một số công trình, dự án, các hoạt động tuyên truyền, tập huấn bị trì hoãn cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn các xã; nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện còn hạn chế do đó việc cân đối nguồn lực bố trí thực hiện Chương trình nông thôn mới còn nhiều khó khăn; tiến độ, mức độ đạt tiêu chí của các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới còn chậm, tính bền vững chưa cao…. Trước thực tế đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm tổ chức thực hiện Chương trình; triển khai xây dựng NTM phải thực hiện đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn; quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng "khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu"; tiếp tục phát động Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025”; huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện chương trình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương./.

 

Bích Huệ