Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa người ứng cử Đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri

Ngày 14/5/2021, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa người ứng cử Đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri tại 1 điểm cầu trung tâm huyện và 12 điểm cầu của 12 xã, thị trấn thuộc đơn vị bầu cử số 14 huyện Đình Lập.