Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020”

 

Ngày 23/4/2021, Ban chỉ đạo 896 của Chính Phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án “Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020” với 63 điểm cầu của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự điểm cầu về phía huyện có lãnh đạo UBND huyện, công an huyện, thành viên ban chỉ đạo 896 huyện, trưởng công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.