Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham những giai đoạn 2019-2021 năm 2021

Ngày 23/10/2021, phòng Thanh Tra huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và đạo tạo huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hiệu trưởng, kế toán các trường mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến sâu rộng pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Toàn cản hội nghị

          Tại Hội nghị, các hiệu trưởng, kế toán các trường học đã được nghe cán bộ của phòng Thanh tra huyện phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật liên quan đến các nội dung cơ bản trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng...; Các nội dung quy định về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; quy định chung về công khai minh bạch hoạt động và chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tìm hiểu về việc tố cáo hành vi tham nhũng... Bên cạnh đó, các đại biểu còn được tuyên truyền Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 12/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nội dung của Chỉ thị số 05 ngày 12/5/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đonạ 2021-2025. Việc tổ chức Hội nghị góp phần  nâng cao ý thức pháp luật của các hiệu trưởng, kế toán trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện./.

 

T/h: Quách Hương