Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

Ngày 19/9/2023, Phòng tư pháp huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 cho gần 80 đại biểu là trưởng các ban của thôn và nhân dân trên địa bàn xã Bắc Lãng.