Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ngày 16/4/2021, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng tư pháp huyện Đình Lập tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 200 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức tư pháp hộ tịch phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật; đại diện cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận thôn khu dân cư và công an viên, hòa giải viên, người ó uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.