Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nông dân huyện bàn giao công trình “ Thắp sáng đường thôn” tại xã Lâm Ca

Ngày 21/7/2023,  Hội nông dân huyện huyện tổ chức bàn giao công trình thắp sáng đường thôn tại thôn Pắc Vằn, xã Lâm Ca.