Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Nông dân huyện bàn giao công trình “Thắp sáng đường thôn” tại xã Thái Bình

Ngày 27/10/2021, Hội nông dân huyện Đình Lập đã tổ chức treo biển và bàn giao công trình “Thắp sáng đường thôn” tại thôn Hòa An, xã Thái Bình.