Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Nông dân huyện Đình Lập tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2021

Ngày 22/9/2021, Hội Nông dân huyện Đình Lập đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” lần thứ II, giai đoạn 2016-2021.