Skip to main content

Hội Nông dân huyện Đình Lập triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 08/1/2020, Hội Nông dân huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019

Trong năm 2019, Hội nông dân các cấp huyện Đình Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cán bộ, hội viên nông dân thi đua vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, lao động tăng gia sản xuất, cùng giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Kết quả, đã phối hợp với Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNN huyện thành lập 81 tổ vay vốn cho trên 1.600 hộ vay phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 98 tỷ đồng; tổ chức 85 cuộc tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho trên 3.500 lượt cán bộ, hội viên nông các xã, thị trấn. Qua đó tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ lao động sản xuất kinh doanh giỏi tăng. Năm 2019, toàn huyện có 254 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân huyện đã cụ thể hóa ban hành các văn bản để triển khai thực hiện trên địa bàn. Trong năm, đã vận động 23 hộ hội viên nông dân hiến trên 3.200m2 đất, ủng hộ trên 800 triệu đồng và hơn 5.000 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện có hiệu quả công tác hội trong năm 2020, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân; thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và phong trào lớn của Hội, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện phong trào “Đình Lập cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phấn đấu 80% cơ sở hội đạt vững mạnh; 100% chi hội có quỹ hội.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh, huyện đã khen thưởng cho 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2019./.

 

T/h: Bích Huệ

Trung tâm VHTT&TT huyện Đình Lập