Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đình Lập

Ngày 19/4/2021, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức Hội thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện.