Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ BẮC XA LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

         Trong 02 ngày từ ngày 25 – 26/02/2020, Đảng bộ xã Bắc Xa, huyện Đình Lập đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội được huyện ủy Đình Lập lựa chọn tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở của huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện.

Đại hội Đảng bộ xã Bắc Xa lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

 

          Theo báo cáo chính trị trình bày tại đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Bắc Xa đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X và đạt được những kết quả toàn diện. Tổng sản lượng lương thực bình quân đạt 588,56 tấn, sản lượng nhựa thông khai thác tăng 240,1%, Thu nhập bình quân đầu người tăng 126% so với nghị quyết đề ra. Tỉ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 6,40%. Cũng trong nhiệm kỳ qua, cơ cấu nền kinh tế cũng như các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ của xã luôn được nâng cao và chuyển dịch theo hướng tích cực, làm cho đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, xã đã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy tiềm năng thế mạnh, huy động các nguồn lực, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng xã Bắc Xa phát triển bền vững” , Đại hội cũng đã đề ra 04 chương trình hành động về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và bàn các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tiếp tục nâng cao hơn nữa xã đạt chuẩn nông thôn mới.

           Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Xa khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đình Lập lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành khóa mới tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh chủ chốt trong Đảng ủy xã.

 

 

T/H: Thế Mạnh

Trung tâm VH, TT&TT Đình Lập