Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Dự họp có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố, một số đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong những năm qua, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được các cấp, ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện. Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành được ban hành đúng quy định; công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân được tăng cường; các kiến nghị, khiếu nại được quan tâm giải quyết đúng quy định; chính sách hỗ trợ người dân được thực hiện đầy đủ. Từ năm 2014 đến nay, tỉnh đã thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện 384 công trình, dự án với tổng diện tích đất đã thu hồi trên 1,3 nghìn ha, chi trả bồi thường, hỗ trợ trên 1.035 tỷ đồng; sử dụng 7,04 ha đất xây dựng khu tái định cư.

 

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn nhiều hạn chế, ở nhiều nơi thực hiện chưa quyết liệt, hiệu quả, còn hình thức; còn có vướng mắc trong thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và tổ chức bộ máy làm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…. Từ đó, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh.

 

 

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tập trung rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn; nâng cao trình độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác này; phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan.

 

 

Đ/c Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Yêu cầu các cấp, ngành tiếp thu, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cần xác định nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nhiệm vụ công tác trọng tâm; làm rõ trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; khẩn trương kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức, đội ngũ cán bộ thực hiện công tác này./.