Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị quán triệt triển khai một số văn bản chỉ đạo Đại hội nhiệm kì 2020-2025 và kiểm điểm cuối năm 2019

Ngày 5/12/2019, Huyện ủy Đình Lập tổ chức quán triệt, triển khai một số văn bản chỉ đạo Đại hội nhiệm kì 2020-2025 và kiểm điểm cuối năm 2019, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng-Tỉnh ủy viên-Bí thư huyện ủy; đồng chí Nông Thanh Tuyền-Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thắng-Phó bí thư huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản chỉ đạo Đại hội nhiệm kì 2020-2025 và kiểm điểm cuối năm 2019

 

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn hướng dẫn một số nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kì 2020-2025; Hướng dẫn số 10-HD/TU, ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn hướng dẫn kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định 126-QĐ/TƯ, ngày 28/02/2018 của bộ chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Đ/c Nguyễn Hoàng Tùng-Tỉnh ủy viên-Bí thư huyện ủy  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng-Tỉnh ủy viên-Bí thư huyện ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ bám sát nội dung các hướng dẫn của Tỉnh Ủy Lạng Sơn và đặc điểm tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị một cách khẩn trương, tích cực, sáng tạo theo tinh thần đổi mới, đạt chất lượng, bảo đảm các nội dung, mục đích, yêu cầu đề ra, để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian và có chất lượng đối với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp mình. Thời gian thực hiện phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2019./.

 

T/h: Quách Hương

Trung tâm VH,TT&TT Đình Lập