Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cơ sở năm 2023

Ngày 17/7/2023, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cơ sở năm 2023. Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 học viên là chi hội trưởng Chi hội phụ nữ các thôn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 05 ngày ( từ ngày 17 – 21/7/2023), các học viên sẽ được báo cáo viên truyền đạt 06 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước; Các nội dung cơ bản về cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch trong xây dựng nông thôn mới; Kỹ năng cơ bản về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 – 2025; Triển khai chính sách về Bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình; Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

Đây là hoạt động thường xuyên của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện nhằm củng cố, trang bị thêm thêm kiến thức kỹ năng cho các cán bộ hội cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cán bộ trong thực hiện hoạt động công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của Huyện./.

T/h: Thu Phương

Trung tâm Văn hóa, TT&TT