Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Đình Lập đã thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Các đoàn đã đến kiểm tra, giám sát tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện, UBND các xã, thị trấn; Tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác cho vay các cấp; Tổ tiết kiệm và vay vốn; Hộ vay vốn một số chương trình tín dụng chính sách.

Tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tham mưu, giúp việc Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện về hoạt động, kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm. Công tác chỉ đạo, củng cố Tổ tiết kiệm và vay vốn. Công tác chỉ đạo rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị tại cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Cùng với đó, đánh giá kết quả đạt được, những mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn kiểm tra. Tính đến hết ngày 18/7/2021, các Đoàn đã tổ chức kiểm tra được 12/12 xã, thị trấn, 28 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 150 hộ vay vốn, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Qua kiểm tra nhận thấy, các hộ sử dụng vốn tín dụng đúng mục đích xin vay, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình cho vay, đảm bảo nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng, phát huy đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao.

Một số hình ảnh trong đợt kiểm tra, giám sát: