Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Đình Lập

Ngày 18/8/2023, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

            Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ đầu năm 2023 đến nay, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt là đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Theo đó, tổng nguồn lực huy động để thực hiện chương trình nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện là trên 99,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/8, trên địa bàn huyện có 8/10 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 14,8 tiêu chí NTM. Đối với xã Lâm Ca, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023, đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí. Còn 7 tiêu chí chưa đạt xã phấn đấu hoàn thành trong năm 2023 theo kế hoạch đề ra. Đối với xã Châu Sơn, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, đến nay xã đạt 8/19 tiêu chí, những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hiện đang được xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực thực hiện.