Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 1/7/2020, HĐND huyện Đình Lập khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.