Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

KỲ HỌP THỨ BA HĐND KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 3/11/2021, HĐND huyện Đình Lập khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ ba ( Kỳ họp chuyên đề ) năm 2021. Dự và chủ trì kỳ họp có Đ/c Hoàng Xuân Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đ/c lãnh đạo Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND- UBMTTQ huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026.  

Toàn cảnh kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp lần này, HĐND huyện thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập giải đoạn 2021 - 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị công nhận thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Thái Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đình Lập phấn đấu thực hiện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM từ 90% trở lên, phấn đấu đến năm 2024, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới ( Thái Bình, Châu Sơn, Lâm Ca, Đồng Thắng), 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu Cường Lợi; Thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông Trường Thái Bình đạt chuẩn đô thị văn minh, trong đó có 08-10 khu dân cư kiểu mẫu và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cữu, thảo luận các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, đóng góp các ý kiến có chất lượng và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của kỳ họp thứ ba ( kỳ họp chuyên đề) khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới huyện Đình Lập giải đoạn 2021 - 2025; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị công nhận thị trấn Đình Lập, thị trấn Nông Thái Bình đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.