Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14/1/2021, Ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Đình Lập tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.