Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngành giáo dục huyện Đình Lập triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

Ngày 01/09/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đình Lập tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019- 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020 - 2021.

Trong năm học 2019- 2020, ngành Giáo dục huyện Đình Lập đã triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả Chương trình về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện khắc phục những khó khăn, nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới.