Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư thôn Bản Xả, Nà Lòng xã Bính Xá

Ngày 12/11/2021, UBMTTQ VN xã Bính Xá tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư thôn Bản Xả, Nà Lòng, xã Bính Xá. Đến dự có đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo thường trực UBMTTQ VN huyện; đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, các đoàn thể xã cùng đông đảo bà con nhân dân của hai thôn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư thôn Bản Xả, Nà Lòng

Liên khu dân cư thôn Bản Xả, Nà Lòng có tổng số 92 hộ dân, với trên 370 nhân khẩu, gồm 03 dân tộc Tày, Nùng, Kinh cùng sinh sống. Trong năm 2021, nhân dân hai thôn đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các nội dung thi đua xây dựng Nông thôn mới, chung tay xây dựng các thiết chế văn hoá cộng đồng... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của liên thôn ước đạt 30 triệu đồng/người/năm, cả hai thôn chỉ còn 03 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,3%. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; việc xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực; nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được chú trọng, trong thôn không có điểm nóng về an ninh - trật tự. Qua bình xét, năm 2021 liên thôn có 73,9% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong năm, nhân dân hai thôn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, tham gia tiêm chủng vắc xin Covid đạt trên 95%.