Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ngày thứ Bảy đi cơ sở đổ bê tông sân nhà văn hóa tại thị trấn Nông Trường Thái Bình

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ LLVT dành ngày thứ Bẩy đi cơ sở xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2022. Ngày 18/6/2022, trên 50 người là các đ/c Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và cán bộ, nhân dân khu Thống Nhất, thị trấn Nông Trường Thái Bình đã thực hiện bổ bê tông sân nhà văn hóa khu Thống Nhất thị trấn Nông Trường Thái Bình.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hăng say, trong một buổi sáng trên 250 m2 sân nhà văn hóa đã được bê tông hóa hoàn toàn. Qua đó, đã giúp cho bà con nhân dân khu Thống Nhất có nơi sinh hoạt khang trang, sạch đẹp, ngoài ra giúp cho bà con có một sân chơi bổ ích để giao lưu thi đấu thể thao, văn hóa, văn nghệ.

Việc dành ngày thứ Bẩy đi cơ sở là dịp để cán bộ, đảng viên đến với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, là nội dung quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đưa công tác vận động quần chúng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đồng thời, làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.

 

Một số hình ảnh ngày thứ 7 đi cơ sở tại thị trấn NTTB