Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 9 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
02/TB-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Nhu cau tuyen dung kem thong bao.xls 43.5 KB