Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 16 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
45/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
T01_2020_Bieu kem QD CK DT 2020.xls 261.5 KB