Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 25 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
175/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Tổng hợp quỹ lương 2020.xls 36.5 KB