Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 25 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
133/TB-HĐBT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DS thong bao BGMB QL31.doc 56 KB