Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 25 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
174/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
T3_2021_Cac bieu PL kem theo.xls 347.5 KB