Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 16 June 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
05/TB-TTPTQĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
document (1).pdf 849.58 KB