Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 19 August 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
2907/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
T8_Bieu Quyet toan NS 2020.xls 1.13 MB