Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 5 January 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
06/BC-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
PL BC T12.2021.xls 70.5 KB