Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 29 March 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
737/QĐ-XPVPHC
Ngày ban hành
Ngày ban hành