Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 23 May 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
779/UBND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Danh sách trich ngang.doc 125.5 KB