Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện tư vấn về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ngày 14/9/2020, Phòng dân số - Trung tâm Y tế huyện tổ chức Hội nghị tư vấn nói chuyện chuyên đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 50 học viên là Trưởng thôn, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, và Cộng tác viên dân số tại các thôn bản trên địa bàn xã Lâm Ca.