Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ra mắt mô hình “ Tái hòa nhập cộng đồng” đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày 2/10/2023, UBND thị trấn Đình Lập ra mắt mô hình“ Tái hòa nhập cộng đồng” đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn thị trấn Đình Lập năm 2023.

Ra mắt các thành viên ban chỉ đạo mô hình “ Tái hòa nhập cộng đồng”

           Mô hình gồm 11 thành viên. Các thành viên tham gia mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; xóa bỏ sự phân biệt, kỳ thị, tạo môi trường thuận lợi cho những người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, xóa bỏ tự ti, mặc cảm, sống hòa nhập với cộng đồng, góp phần ngăn chặn tái phạm tội phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn.