Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng tính năng liên thông hồ sơ giải quyết TTHC

Ngày 23/5/2023, UBND huyện Đình Lập phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Viễn thông Lạng Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng tính năng liên thông hồ sơ giải quyết TTHC từ hệ thống VNPT-iGate sang hệ thống VNPT-iOffice cho Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác giải quyết TTHC; văn phòng HĐND và UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, văn thư, cán bộ mở cửa, công chức, viên chức tham gia quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

Tại buổi tập huấn, các thành phần tham dự được giới thiệu, hướng dẫn tiếp nhận, gửi liên thông hồ sơ TTHC từ hệ thống VNPT-iGate sang hệ thống VNPT-iOffice để luân chuyển, giải quyết TTHC từ hệ thống VNPT-iOffice và trả kết quả trả cho người dân, doanh nghiệp. Hướng dẫn Văn thư, công chức, viên chức thực hành quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ hệ thống VNPT-iGate để luân chuyển, xử lý trên hệ thống VNPT-iOffice. Thông qua buổi tập huấn, nhằm giúp cho các cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ quy trình, tính năng kết nối, gửi liên thông hồ sơ giải quyết TTHC từ VNPT-iGate sang VNPT-iOffice để luân chuyển, giải quyết trên một hệ thống; nhằm đảm bảo quy trình giải quyết các TTHC và hỗ trợ tốt cho người sử dụng hệ thống tại đơn vị. Từ đó, kịp thời khắc phục những hạn chế; tạo tiền đề để triển khai khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống trên địa bàn tỉnh./.

 

 

T/h: Nông Tùng