Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản lý tài sản trí tuệ năm 2023

Ngày 01/8/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND huyện Đình Lập tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ cho trên 50 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp các xã, thị trấn; các chủ thể OCOP; các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông lâm nghiệp đã, đang và sẽ thực hiện khai thác tài sản trí tuệ trên địa bàn huyện.