Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2021

Ngày 11/6/2021, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến nghiệp vụ ngân hàng chính sách xã hội năm 2021 cho chủ tịch UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH của huyện, thành phố. Tại điểm cầu huyện Đình Lập có sự tham dự của 12/12 đồng chí là Chủ tịch UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tập huấn trực tuyến nghiệp vụ Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2021

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được hướng dẫn tìm hiểu các nội dung: Tổng quan về Ngân hàng CSXH; Vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội; Một số nghiệp vụ chính của Chủ tịch UBND cấp xã trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm được nội dung, nghiệp vụ ngân hàng chính sách xã hội, nâng cao trách nhiệm, kỹ năng quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước tại cơ sở. Đồng thời giúp cho các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý các nguồn vốn vay của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, đảm bảo giải ngân vốn vay đúng đối tượng, việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

 

Thế Mạnh